Wie zijn RQuadraat

De onderneming werd opgericht in 2014.

Annette Ruijsink is de drijvende kracht achter het bedrijf.
Zij is zichtbaar actief bij onze opdrachtgevers.

Annette staat er niet alleen voor. De backoffice ondersteunt haar in tekstredactie en financieel-administratieve verslaglegging.
Wanneer het de kwaliteit van uitvoering van uw opdracht raakt, kunnen wij een beroep doen op strategisch, financieel, fiscaal en juridisch advies. Alsook ondersteuning in desk research en marktverkenning.
Wij beschouwen dit als integraal onderdeel van onze dienstverlening.

Kennis en ervaring doe je vooral op in de praktijk. Daarnaast besteden wij structureel aandacht aan het bestuderen van alle relevante ontwikkelingen. Ook personal coaching wordt hierbij niet vergeten. Alles in het kader van  permanente educatie.

RQuadraat en haar eigenaar zijn verzekerd voor bedrijfs-, beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid middels een bedrijfspolis bij Nationale Nederlanden.

Vanzelfsprekend voldoen wij aan de fiscaal-administratieve verplichtingen die de Nederlandse wet aan ons stelt.