Recente projecten

Sprekende voorbeelden waarover wij u graag referenties verstrekken:

 • Programmamanager Vitaal Wonen, waarbij ruim 200 RIBW-cliënten overgaan van intramuraal verblijf naar zelfstandig wonen.
 • Opzet van een Regionaal Gezondheidscentrum voor een GGZ-instelling, met als doel het bevorderen van integrale zorg.
 • Due diligence op het gebied van vastgoed, in verband met een voorgenomen fusie tussen diverse aanbieders in de (jeugd) GGZ.
 • Onderzoek en advies aangaande de vestigingsstrategie van een GGZ-aanbieder in Zuid-Holland.
 • Opstellen van diverse documenten in verband met zorgvastgoedontwikkeling binnen (forensische) GGZ, Maatschappelijke Opvang en ouderenzorg:
  • Strategisch Huisvestingsplan
  • Huisvestingsbeleid
  • Financieringsaanvraag en Business Case
  • Programma van Eisen voor nieuwbouw en renovatie
 • Projectleider Stelselwijziging Wlz bij een grote GGZ-instelling
 • Projectleider doorontwikkeling integrale zorg bij GGZ-wijkteams
 • Projectleider doorontwikkeling (keten)zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme
 • Projectleider digitale behandeling bij een grote GGZ-instelling