Welkom

RQuadraat Project & Advies bv staat voor resultaat in het kwadraat. Daarom worden wij gevraagd door onze opdrachtgevers.
Voor onze deskundigheid terwijl wij ons integraal onderdeel voelen van de organisatie.
En als je je onderdeel voelt van het geheel, voel je tevens de motivatie zo goed mogelijk werk te leveren. Niet zelden meer dan gevraagd. Resultaat- en oplossingsgericht.

Met een scherp oog voor onderlinge verhoudingen en het belang van cliënten, familieleden, medewerkers en vrijwilligers.
Daarvoor doen we het tenslotte allemaal in de zorg.