Uitvoering

Uitvoering van opdrachten en projecten doen we op persoonlijke titel. Door letterlijk aanwezig te zijn binnen uw organisatie. Door veelvuldig contact met bestuur, directie, management en uitvoerend personeel.
Omdat het belangrijk is volledig inzicht te krijgen in de behoeften van een complexe zorgorganisatie.

Op deze wijze analyseren wij, met een positief-kritische houding, verschillen en overeenkomsten in informatie en perceptie.
Zodat onze rapportages hout snijden.
Een document ontstaat dat breed wordt gedragen. Dat niet enkel de sfeer ademt van historische verslaglegging. Onze rapportages zijn bedoeld als levend document. Een leidraad in het verlengde van visie en missie van uw organisatie, gerelateerd aan zorg en vastgoed.

Dit vergt van ons brede kennis over het zorgaanbod, financieringsstromen, marktontwikkelingen en het efficiënt en effectief inzetten van vastgoed.
Én een werkwijze die appelleert aan de behoefte van alle betrokkenen. Open, empathisch, met relativeringszin en flexibiliteit.