Programmamanagement

Zorgdienstverlening in Nederland is onderhevig aan permanente verandering. Nieuwe zorgconcepten, overheidsbeleid gericht op extramuralisering, gewijzigde financieringsstromen, demografische ontwikkelingen, nieuwe contractpartners en veranderende sociaal-maatschappelijke omstandigheden.

Slechts voorbeelden van invloeden die ons permanent alert houden. Zo blijf je op de hoogte van de jongste ontwikkelingen. Over wet- en regelgeving, zorgconcepten en ketenpartners. Om uw organisatie  effectief en efficiënt te begeleiden deze zorg naar uw cliënten te brengen. Dat gaat verder dan gebouwen en terreinen. Verder dan het huis waarin wij wonen en werken. Het gaat over het bijdragen aan een zorgorganisatie die toekomstbestendig is.

Bovenstaande ontwikkelingen leiden niet zelden tot fusies, clustervorming en grote transities binnen onze zorginstellingen.
Daarvoor is intensief programmamanagement noodzakelijk.
Het begeleiden en implementeren van zorginnovaties en nieuwe zorgprogramma’s. Ook hierin heeft RQuadraat haar kracht meermaals bewezen.

Majeure veranderingen schreeuwen om draagvlak. Vragen om een veranderrichting met visie. Zodat iedereen intrinsieke nieuwsgierigheid en positieve inzet voelt. Dit vraagt van ons consciëntieus verwachtingsmanagement en een open stijl van communicatie en sturing.
Dát is ons werk en dit werk is nooit af.